regelgeving_aanbevelingen

Financiering onroerend erfgoed krijgt nieuwe dynamiek

Open brief aan het onroerend erfgoedveld 17.10.20


In een ontwerpbesluit van 18.09.2020 werd de visie van de Vlaamse Regering vastgelegd in een nieuwe premieregeling voor het beschermd erfgoed. Voor de premie volgens standaardprocedure wordt het maximum aan betoelaagbare werken opgetrokken van €25.000 naar €250.000.  De onroerend erfgoedpremie bijzondere procedure wordt vervangen door een premie volgens oproep.

Als erfgoedspecialisten operererend tussen de erfgoedbeheerders en het agentschap onroerend erfgoed, maken we ons bijzondere zorgen over de nieuw uitgevaren koers.


De open brief over deze nieuwe dynamiek kunt u hier lezen


Schorsing van de erfgoedpremie bijzondere procedure

Open brief aan het onroerend erfgoedveld 10.09.20


Begin september 2020 richtten we een open brief aan het kabinet van Minister Diependaele als reactie op de schorsing van de Onroerend Erfgoedpremie bijzondere procedure - ontwerpbesluit dd. 17.07.2020.


De open brief over de schorsing van de OE premie kunt u hier lezen

Beleidsaanbevelingen


In februari 2019 publiceerden we een open brief voor de nieuwe Vlaamse regering met onze toekomstvisie voor het onroerend erfgoed.


Het memorandum "Quo vadis erfgoedbeleid?" kan u hier raadplegen.foto vlaamse regering Jan Jambon

© PhotoNews