over Gorduna

Doelstellingen


Gorduna vzw wil de erkenning van het beroep van restauratie/conservatiearchitect bevorderen als specialisatie van de architectuurpraktijk en wil de collegialiteit onder de leden en de restauratie/conservatiearchitecten in het algemeen stimuleren, onder meer door het delen van informatie en kennis, en door het bouwen van een netwerk.
Gorduna vzw wil zich als gespreksforum opwerpen voor iedereen die actief is bij de conservatie en restauratie van het onroerend, roerend en immaterieel erfgoed en zich te vertegenwoordigen in andere organisaties actief in het veld.
Als netwerkorganisatie wil Gorduna vzw op termijn ook een forum worden door het organiseren van of het meewerken aan vervolmakingsinitiatieven, opleidingen, studiedagen, lezingen, tentoonstellingen of het uitgeven van publicaties.
Gorduna vzw wil zich ook specifiek richten op het bespreken van, adviseren in, en de goede toepassing bewerkstelligen van regelgeving waaraan het gebouwd erfgoed onderworpen is en van aanbevelingen die de goede restauratiepraktijk beogen, van lokaal tot internationaal niveau.
De statuten van de vereniging werden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 15.10.2014 en op 8.06.2023 en kunnen op aanvraag bekomen worden bij : info@gorduna.be.Lidmaatschap 


Bent u een architect en op professionele wijze actief in de conservatie en restauratie van gebouwd erfgoed, heeft u een zelfstandige architectenpraktijk of bent u werkzaam in een architectenbureau en bent u als natuurlijke persoon ingeschreven op de tabel van de Orde van Architecten, dan kan u lid worden van Gorduna vzw.

Op heden is het lidmaatschap van de vereniging vastgelegd op 80,00 € per jaar.
We verwachten van onze leden dat zij de doelstellingen van de vereniging (de statuten en het huishoudelijk reglement) onderschrijven en dat zij zich actief inzetten voor de doelstellingen van de vereniging en zich engageren voor de werking ervan.

De statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging kunnen op aanvraag bekomen worden bij : info@gorduna.be.
Uw gemotiveerde kandidatuur voor het lidmaatschap ontvangen wij ook graag via deze weg.


Leden


Bestuur


Rutger Steenmeijer - voorzitter
Dries Vanhove - secretaris
Robin Engels - penningmeester

Leden van de Algemene Vergadering (2024)


Philip Baelus
Karel Beeck
Sofie Beyen

Evy Bouwen

Wouter Callebaut
Stijn Cools

Koen Dekeyser

Benoît Delaey
Alex Demeyere
Jan de Moffarts
Philippe Depotter

Maarten Dobbelaere
Thomas Feyen
Mieke Goegebuer
Anne Gorlé
Elfi Hermans

Michel Janssen

Jochen Ketels

Dimitri Minten

Sylvie Lamsens

Kurt Loomans
Rudi Mertens
Veerle Nys

Sabine Okkerse

Barbara Pecheur
Stefanie Reyskens

Thomas Serck

Geert Teirlinck
Stijn Thomas

Sarah Vaelen

Nele Vancaeyseele
Barbara Van der Wee
Mark Vanhecke
Sara Van Rompaey
Isolde Verhulst

Sébastien Vermeersch
Edith Vermeiren

Ellen Vertommen
Philippe Viérin

Laura Wagemans