colloquium_2022

Erfgoed, nòg duurzamer? - 9 september 2022

 

Gebouwen met erfgoedwaarde komen in de context van restauratie, renovatie en herbestemming onder een toenemende druk te staan van steeds strenger wordende duurzaamheidseisen. Genoegzaam is duidelijk dat onroerend erfgoed geen uitzondering kan en mag zijn voor deze actuele context, maar dat verduurzaming van erfgoed denk- en maatwerk vergt.


Maar wat is het effect van de genomen maatregelen op de erfgoedwaarden en op de globale energieconsumptie? Hoe houden we in de beoordeling rekening met het feit dat hergebruik van erfgoed de productie van nieuwe gebouwen en materialen vermijdt? Dat erfgoedzorg in een stedelijke context op velerlei vlakken efficiënter is dan nieuw- en vervangbouw? En dat voor de verduurzaming van het erfgoed beperkte maar slimme interventies vaak een beter resultaat bekomen dan het veralgemeend toepassen van gestandaardiseerde renovatieprincipes?


Het colloquium focust op een aantal deelaspecten van het containerbegrip duurzaamheid, die een directe relatie hebben met onroerend erfgoed. We gaan in op de discrepantie tussen de duurzaamheidsreglementering en de erfgoedaanpak. Gaandeweg proberen we de vraag naar duurzaamheid in erfgoed om te draaien tot een stelling: duurzaam erfgoed!Gorduna Colloquium Erfgoed, nog duurzamer?

Datum: vrijdag 9 september 2022

Locatie: Voormalige Jezuïetenkerk, toegang via Gasthuisvest 50, 2500 Lier


Een reeks foto's van het event kunt u hier vinden

 PROGRAMMA 

 

09u00   Ontvangst met koffie

09u30   Intro

Rutger Steenmeijer – voorzitter Gorduna vzw

09u40   Welkom

Bart De Vos – beheerder Jezuïetenkerk   

presentatie

09u50   Identificeren van het Brussels erfgoed, gebouwd tussen 1939 en 1999: van bewustwording naar duurzaam behoud

Tom Verhofstadt - Directie Cultureel Erfgoed - Urban.Brussels

presentatie

10u20   Alternatieve ontwikkelings- en financieringsmodellen voor de duurzame herbestemming van erfgoed

Michiel Van Balen - Miss Miyagi

presentatie

           

10u50  Koffiepauze

          

11u30   Verduurzamen van een museum … kan dat?

Bart Ankersmit - Rijksdienst Monumentenzorg Nederland

presentatie

12u00   Erfgoed en energieverbruik: de eeuwige uitzondering?

Dries Haesendonck - Daidalos Peutz

presentatie


12u30   Interludium

Jan Jaap van der Wal


12u50   Lunchpauze


14u20    Het pragmatisme van GLOCAL

Guido Stegen - Architectenvennootschap ARSIS

presentatie


14u50    Panelgesprek

Michael De Bouw (WTCB), Inge Debacker (Agentschap Onroerend Erfgoed), Guido Stegen (ARSIS), 

Hans de Witte (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)


15u35    Samenvatting en dankwoord

Rutger Steenmeijer – voorzitter Gorduna vzw


15u45   Afsluitende receptie en netwerkmomentDe presentatie en moderatie was in handen van Stef Dehullu (www.deduivenvangerard.be).