colloquium_2022

Erfgoed, nòg duurzamer? - nieuwe datum: vrijdag 25 maart 2022

 

Gebouwen met erfgoedwaarde komen in de context van restauratie, renovatie en herbestemming onder een toenemende druk te staan van steeds strenger wordende duurzaamheidseisen. Genoegzaam is duidelijk dat onroerend erfgoed geen uitzondering kan en mag zijn voor deze actuele context, maar dat verduurzaming van erfgoed denk- en maatwerk vergt.


Maar wat is het effect van de genomen maatregelen op de erfgoedwaarden en op de globale energieconsumptie? Hoe houden we in de beoordeling rekening met het feit dat hergebruik van erfgoed de productie van nieuwe gebouwen en materialen vermijdt? Dat erfgoedzorg in een stedelijke context op velerlei vlakken efficiënter is dan nieuw- en vervangbouw? En dat voor de verduurzaming van het erfgoed beperkte maar slimme interventies vaak een beter resultaat bekomen dan het veralgemeend toepassen van gestandaardiseerde renovatieprincipes?


Het colloquium focust op een aantal deelaspecten van het containerbegrip duurzaamheid, die een directe relatie hebben met onroerend erfgoed. We gaan in op de discrepantie tussen de duurzaamheidsreglementering en de erfgoedaanpak. Gaandeweg proberen we de vraag naar duurzaamheid in erfgoed om te draaien tot een stelling: duurzaam erfgoed!Gorduna Colloquium Erfgoed, nog duurzamer?

Datum: 25 maart 2022

Locatie: Voormalige Jezuïetenkerk, toegang via Gasthuisvest 50, 2500 Lier
De inschrijvingen worden opnieuw geopend begin januari 2022

 PROGRAMMA 

 

09u00   Ontvangst met koffie

09u30   Intro

Rutger Steenmeijer – voorzitter Gorduna vzw

09u40   Welkom

Bart De Vos – beheerder Jezuïetenkerk   

09u50   Identificeren van het Brussels erfgoed gebouwd tussen 1970 en 2000 : van bewustwording naar duurzaam behoud

Tom Verhofstadt - Directie Cultureel Erfgoed - Urban.Brussels

10u20   Preventief onderhoud als voorwaarde voor een duurzaam behoud

Nathalie Van Roy - Agentschap Onroerend Erfgoed - Vlaamse Overheid

           

10u50  Koffiepauze

          

11u30   Alternatieve ontwikkelings- en financieringsmodellen voor de duurzame herbestemming van erfgoed

Michiel Van Balen - Miss Miyagi

12u00   Erfgoed in Life Cycle Assessment

Joerie Alderweireldt SuReal Sustainability experts


12u30   Lunchpauze


13u50    Verduurzamen van een museum … kan dat?

Bart Ankersmit - Rijksdienst Monumentenzorg Nederland

14u20    Erfgoed en energieverbruik: de eeuwige uitzondering?

Dries Haesendonck - Daidalos Peutz

14u50   Interludium: Braempraat

Dimitri Leue


15u10    Het pragmatisme van GLOCAL

Guido Stegen - architect

15u40    Samenvatting van de dag

Rutger Steenmeijer – voorzitter Gorduna vzw


16u00   Afsluitende drink en netwerkmoment


 

De digitale brochure van het colloquium kunt u hier afhalen.

 

Een wegbeschrijving naar de voormalige Jezuïetenkerk te Lier kunt u hier vinden.


 

De presentatie en moderatie is in handen van Stef Dehullu (www.deduivenvangerard.be).