colloquium_2020

Erfgoed, nòg duurzamer? - uitgesteld tot najaar 2020

 

Helaas zien we ons gezien de actualiteit rond het coronavirus genoodzaakt om het colloquium van 27 maart te verplaatsen naar het najaar van 2020. Een concrete datum kunnen we op dit moment nog niet communiceren.


De inschrijvingen worden momenteel on hold geplaatst.  We behouden de eerdere inschrijvingen.  Wie eerder ingeschreven was zal bij de commicatie van de nieuwe datum de optie hebben hetzij de inschrijving te herbevestigen, hetzij de inschrijving te annuleren en de inschrijvingsgelden terug te krijgen.Gorduna Colloquium Erfgoed, nog duurzamer?

Datum: nieuwe datum te bevestigen

Locatie: Voormalige Jezuïetenkerk, toegang via Gasthuisvest 50, 2500 Lier
De inschrijvingen worden voorlopig opgeschort

 PROGRAMMA - onder voorbehoud van wijzigingen

 

09u00   Ontvangst met koffie

09u30   Intro

Rutger Steenmeijer – voorzitter Gorduna vzw

09u40   Welkom

Bart De Vos – beheerder Jezuïetenkerk   

09u50   Identificeren van het Brussels erfgoed gebouwd tussen 1970 en 2000 : van bewustwording naar duurzaam behoud

Tom Verhofstadt - Directie Cultureel Erfgoed - Urban.Brussels

10u20   Preventief onderhoud als voorwaarde voor een duurzaam behoud

Nathalie Van Roy - Agentschap Onroerend Erfgoed - Vlaamse Overheid

           

10u50  Koffiepauze

          

11u30   Alternatieve ontwikkelings- en financieringsmodellen voor de duurzame herbestemming van erfgoed

Michiel Van Balen - Miss Miyagi

12u00   Erfgoed in Life Cycle Assessment

Joerie Alderweireldt SuReal Sustainability experts


12u30   Lunchpauze


13u50    Verduurzamen van een museum … kan dat?

Bart Ankersmit - Rijksdienst Monumentenzorg Nederland

14u20    Erfgoed en energieverbruik: de eeuwige uitzondering?

Dries Haesendonck - Daidalos Peutz

14u50   Interludium: Braempraat

Dimitri Leue


15u10    Het pragmatisme van GLOCAL

Guido Stegen - architect

15u40    Samenvatting van de dag

Rutger Steenmeijer – voorzitter Gorduna vzw


16u00   Afsluitende drink en netwerkmoment


 

De digitale brochure van het colloquium kunt u hier afhalen.

 

Een wegbeschrijving naar de voormalige Jezuïetenkerk te Lier kunt u hier vinden.


 

De presentatie en moderatie is in handen van Stef Dehullu (www.deduivenvangerard.be).  

  

© Gorduna vzw - vereniging van restauratie-conservatiearchitecten