Onze vorige activiteiten

Hieronder een smaakmaker.

31 oktober 2018

Leuven

 

Bezoek aan de tentoonstelling, Herleven, Leuven na 1918.

Luc Verpoest, medecurator is onze gids.

Aansluitend werd er een werfbezoek gebracht aan het  CERA complex onder leiding van Sofie Beyen - Studio Roma, verantwoordelijk voor de restauratie van de gebouwen.

 

Het CERA complex bestaat uit het neogotische Helleputtegebouw (architect Piscador), en het 18de-eeuwse herenhuis Hotel d’Eynatten uitgebreid met een nieuwbouw van Robbrecht & Daem.

 

 

Fotoalbum

 

20 april 2018

Mijnsite Heusden-Zolder

 

Op de mijnsite van Heusden-Zolder worden momenteel een aantal  gebouwen  gerestaureerd door Arat (Philip Baelus).  Het meest imposante gebouw is een samenvoeging van de persluchtcentrale en drie ophaalgebouwen voor de aandrijving van de schachtbokliften. De  eerste fase  werd  in het najaar van 2014 reeds afgerond en  combineert een nevenliggende nieuwbouw  (passiefschool voor CVO De Verdieping ) met een deel van de machinezaal en één ophaalgebouw. De monumentale machinehal wordt gebruikt als evenementenhal De Luchtfabriek en er werd een erfgoedwandeling doorheen het ganse gebouw aangelegd om het optimaal te ontsluiten.


Er blijft nog één ophaalgebouw intact bewaard . Waar dit aanvankelijk bedoeld was als museaal onderdeel , zal het door een gewijzigd programma  op termijn als foyer deel gaan uitmaken van het cultureel centrum Muze . De theaterzaal voor 400 personen wordt onder gebracht in het derde ophaalgebouw.  De theatertoren wordt in het bestaande gebouw geënt op de plaats van de laatste toegevoegde aanbouw  en de noodzakelijke ondersteunende infrastructuur  wordt in een aanleunende nieuwbouw voorzien.

Naast het machinegebouw werd eerder al een restauratiedossier ingediend  voor de overblijvende schachtbok en de watertoren.  Voor het ontvangstgebouw onder de bok wordt momenteel een studie uitgewerkt voor een VDAB-vestiging.

 

Fotoalbum

 

16 maart 2018

Colloquium Erfgoed Pass(i)é

 

Hoe is erfgoed geëvolueerd van 1975 tot 2018 en wat brengt de toekomst?

 

2018 is het Europese Erfgoedjaar. Wat is er sinds het Monumentenjaar 1975 allemaal gebeurd? Hoe is monumentenzorg geëvolueerd en in welke mate werd het maatschappelijk draagvlak verbreed? Hoe speelden de vele actoren daar op in : de Vlaamse overheid en het agentschap Onroerend Erfgoed, de Vlaamse Bouwmeester, de provinciale en gemeentelijke diensten, de erfgoedverenigingen, de erfgoedopleidingen, de eigenaars, de architecten, de aannemers, de gespecialiseerde restaurateurs? Wat is de rol van al deze actoren vandaag? Het wordt hoog tijd om terug te kijken naar deze voorbije periode, maar tegelijkertijd is het een ideale gelegenheid om vooruit te blikken.

 

Programma

 

Fotoalbum

 

1 december 2017

Werfbezoek Predikherenklooster Mechelen

 

Wouter Callebaut en Cédric D’Haese leiden ons rond op het herbestemmingsproject van het predikherenklooster te Mechelen tot stedelijke bibliotheek, een project van Korteknie Stuhlmacher architecten en Callebaut architecten.

 

In dit uitzonderlijke project wordt het concept van restauratie als ruïne, zowel exterieur en interieur, tot in het grootste detail aangehouden.

 

Fotoalbum

 

 

7 oktober 2016

Werfbezoek Afrikamuseum Tervuren

 

Robin Engels, projectleider voor Origin Architecture & Engineering, verantwoordelijk voor het restauratiegedeelte van het project, nam ons op sleeptouw op deze immense werf. 

Na algemene inleiding over het totale project, ging de rondleiding over de nieuwbouw ingrepen van Stéphane Beel Architecten, en vervolgens naar alle hoekjes en kantjes van de restauratie; naar alle roeven en nokken.

 

Fotoalbum

 

 

24 juni 2016

Werfbezoek In den Groote Zalm en Hof van Cortenbach Mechelen

 

Op de werf van de gevelrestauratie van de renaissancewoning ‘In den Grooten Zalm’ op de Houtwerf te Mechelen werden we uitgenodigd door Jochen Ketels, projectleider voor Arter, die het project uiteenzette samen met Lode Declercq, verantwoordelijke voor het vooronderzoek en de verfijning van de restauratieopties.

 

De reinigingstechnieken, de voortdurende zoektocht naar de graad van reiniging en de ophanging van de kroonlijst van de gevel waren de bijzondere uitdagingen van dit project.

 

Daarna kregen we uitleg van Elfi Hermans (architecten Beeck & Hermans) over de opstart van het project voor het Hof van Cortenbach.  Dit 16de-eeuwse stadspaleis is helaas heel lang aan verwaarlozing en speculatie ten prooi gegaan, tot een gevel instortte in 2010.

De Stad Mechelen heeft het complex aangekocht voor restauratie.

 

Fotoalbum

 

2 december 2015

Workshop klimatologische oplossingen in erfgoed projecten

 

Op het kantoor van noAarchitecten werden we ontvangen door gastheer Philippe Vierin en spreker Filip Descamps van Daedalos Peutz. De thematiek van naïsoleren aan binnenzijde van gebouwwanden kwam uitgebreid aan bod, met speciale aandacht voor vorstschade bij gevels in baksteen metselwerk.  Diverse wetenschappelijke onderzoeken in binnen- en buitenland werden geduid en de diverse commerciële systemen van dampopen binnenisolatie werden overlopen.

 

Aansluitend werden de insteken vertaald naar enkele door Gorduna doorgestuurde cases.

 

 

6 maart 2015

Bezoek restauratie spoorwegfort Duffel

 

Edith Vermeiren van Erfgoed en Visie bvba nodigde ons uit op het uitgevoerde restauratieproject van het spoorwegfort te Duffel.  Bijzondere uitdagingen in het project waren de ondergrondse constructies van het fort en hun bewoners, de vleermuizen. Ook het omgevende landschap was een belangrijk onderdeel van het project.

 

Fotoalbum

 

 

 

Gorduna vzw - vereniging van restauratie-conservatiearchitecten